Curriculum PI Zonhoven

EERSTEJAAR

januari - Het Koninkrijk van God: Dit is een cursus met speciale nadruk op wie God is en wat zijn Koninkrijk inhoudt.

maart - De Kracht van Hervormd Denken: Deze cursus betreft een studie van wat Gods Woord en de cognitieve wetenschap ons leert over ons denken en hoe we dat zouden kunnen vernieuwen.

mei - Leven door Geloof:  Deze cursus is samengesteld om je bekend te maken met belangrijke facetten en ook praktische invulling van een leven van geloof.

september - Vrijheid in Christus:  Deze cursus is ontwikkeld om jezelf in een grotere vrijheid met Christus te leiden en ook om in een bediening te staan om andere in die vrijheid te brengen

november - Goddelijke Communicatie:  De verschillende manieren leren  kennen hoe God tot ons spreekt en om te leren hoe te bewegen in de profetische gaven.

TWEEDEJAAR

januari - De Heilige Geest en Zijn Gaven:  Deze cursus is ontwikkeld om je bekend te maken met belangrijke en ook praktische ideeën en handreiking voor het kennen van, wandelen met en bedienen in de kracht van de Heilige Geest.

maart - Hedendaagse Krachtbedieningen: Deze cursus is samengesteld om je bekend te maken met belangrijke, maar ook praktische ideeën en handreiking voor een bediening van profetie, genezing en bevrijding.

mei - Nieuw Testamentische Thema’s:  Deze cursus is bedoeld als inleiding op sommige van de belangrijkste thema’s van het Nieuwe Testament.

september - Het Leven dat God zegent:  Deze cursus is ontworpen om je denken te vernieuwen in termen van wie God is en hoe je met Hem om moet gaan.

november - Discipelen maken en Geestelijke Vaderschap: Deze cursus is ontworpen om je in te leiden in de belangrijke taak van discipelschap.