Hervormd Denken

Hoe een juiste gedachtegang je naar een beter levensdoel kan leiden

Ik zou je willen voorstellen aan je beste vriend en ergste vijand: je denken. Het is een instrument dat geschikt is om een prachtig leven tot stand te brengen. Zolang jij in controle blijft, zal het als je beste vriend dienst doen. Desalniettemin, als je niet aan het stuur blijft en niet de controle erover houdt, zal het op de automatische piloot gaan werken. Zonder richting van jou, zal het doelloos werken en uiteindelijk amok brengen, waardoor het je ergste vijand zal blijken te zijn. Het goede nieuws is dat je bewuste en onderbewuste denken als een team samenwerkt en je voorziet van de middelen om een veelbelovend leven te leiden.  Het slechte nieuws is dat niemand ons onderwezen heeft hoe we ons denken behoorlijk moeten gebruiken.  

Richard Carlson zei: “Ons denken kan op elk willekeurig moment voor of tegen ons werken. We kunnen leren om de natuurlijke psychologische wetten die ons beheersen, te aanvaarden en er mee te leren leven door te begrijpen hoe de stroom van het leven te volgen in plaats van ertegen te vechten. We kunnen terugkeren naar onze natuurlijke staat van tevredenheid.” 

Het doel van dit artikel is te leren hoe wij de psychologische wetten die ons beheersen kunnen gebruiken, hoe ons denken werkt. Ons leven ontvouwt zich, goed of slecht, als ons denken door de volgende drie stappen gaat.

1)      Dingen stimuleren ons verstand en creëren gedachten in ons bewust denken.

2)      De gedachten worden verzonden naar onze onderbewuste denken waar zij overtuigingen worden.

3)      Op de overtuigingen wordt automatisch gehandeld, resulterend in oftewel negatief oftewel positief gedrag.

Bijvoorbeeld, Maria zegt aan haar vijf jarig kind: “Waarom ben jij zo onhandig? Je stoot altijd tegen dingen aan!”  Maria’s opmerkingen stimuleren het bewuste denken van haar zoon, en bewegen hem ertoe te denken: “Ik ben onhandig. Ik stoot altijd tegen dingen aan.”  Deze gedachten worden dan overgebracht naar het onderbewuste waar zij een overtuiging worden. Het resultaat? Zonder te begrijpen waarom, of  zonder er aan te denken, blijft Maria’s zoon tegen dingen aanstoten.  Maria’s opmerkingen zijn een zelf-vervullende profetie geworden!  De moraal van het verhaal? We moeten zorgvuldig zijn in wat wij tegen anderen zeggen en wat wij over onszelf zeggen. 

In zijn klassieke boek ‘Zoals een mens denkt’ schrijft James Allen: “Het denken is de meester, de macht die vormt en maakt. De mens is een denkend wezen, en zelfs meer dan dat: hij neemt het gereedschap van de gedachte, en formerend wat hij wil, brengt hij duizend vreugden voort, duizend tegenslagen. Hij denkt in het geheim en het wordt werkelijkheid. De omgeving is slechts zijn kijkglas.“

Ons bewust denken zetelt in de cerebrale cortex, het gebied voor denken. We communiceren met onszelf en anderen in een officiële taal. Ik gebruik bijvoorbeeld de Engelse taal in mijn denken voor het creëren van dit artikelen zet het dan op papier zodat het gelezen kan worden door anderen. Ons onbewust denken bevindt zich in de primitieve delen van onze hersenen: de medulla oblongata en het limbisch systeem. Hoe ons onderbewuste werkt? De taal van onze onderbewuste denken bestaat uit gevoelens (bijvoorbeeld pijn, genot, hitte, koude), emoties (bijvoorbeeld woede, frustratie, geluk, droefheid) en beelden. Daar ons bewuste en onderbewuste denken verschillende talen spreken moeten onze gedachten, alvorens zij ons onderbewuste ingaan, in beelden vertaald worden.  Laten we eens even terugkeren naar ons voorbeeld. Maria raakt geïrriteerd door haar ‘onhandige’ zoon, Tommy.  “Stoot niet tegen de koffietafel!” schreeuwt zij tegen haar zoon. Tommy denkt onmiddellijk: “Ik mag niet tegen de tafel stoten”. Wanneer Tommy deze  gedachte in een beeld vertaald voor het onderbewuste denken, gaat er een deel van het bericht verloren. De zinsnede ‘mag niet’ is een abstractie die zich niet gemakkelijk laat vertalen in een beeld.  Als gevolg hiervan ontvangt het onderbewuste het bericht ‘…stoten tegen de tafel’.  Onbewust resulteert Maria’s suggestie in het tegenovergestelde gedrag!

Om te vermijden dat ons onderbewuste met de verkeerde instructies wordt geprogrammeerd zouden we ons altijd moeten concentreren op het gedrag dat we willen en niet op wat we niet willen. ‘Raak de bal!’ vertaalt zich gemakkelijk in een beeld.  Dat is echter niet zo met: “Mis de bal niet!” Ons onderbewuste kan geen onderscheid maken tussen gedachten die door externe gebeurtenissen (de reële werkelijkheid) of denkbeeldige gebeurtenissen worden gecreëerd. Dus als ik in mijn denken veronderstel dat ik vol vertrouwen ben dan zal mijn onderbewuste dat als waar aanvaarden. Wanneer dat vaak genoeg herhaald wordt, dan zal het mijn gedrag veranderen. Namelijk, ik zal de persoon worden die ik mij voorstelde te willen zijn.

Anderzijds moeten wij de verbeelding van negatieve gebeurtenissen vermijden, omdat ons onderbewuste die als waar zal aanvaarden. Ons onderbewuste interpreteert onze gedachten letterlijk. Het heeft niet de mogelijkheid om te redeneren en te analyseren. Een voorbeeld. Als ik ambitieus ben en voor mijzelf heldere doelen bepaal, dan kan ik in mijzelf herhalen: “In een jaar zal ik meer geld verdienen!”  Een jaar later kan ik zien of ik inderdaad meer geld verdien. Na onderzoek blijkt dat slechts vijf euro meer te zijn! Wat ging er verkeerd? Het probleem is dat ik niet specificeerde hoeveel meer ik wilde verdienen. Mijn onderbewuste volgde mijn instructies precies, en stopte zodra ik het doel van ‘meer’ geld verdienen, bereikte, zelfs toen het slechts vijf dollars was. De les? Wanneer je doelen bepaalt, wees dan specifiek!

Bryan Adams geeft ons een boodschap mee: “Gedachten zijn dingen; zij hebben enorme macht. Gedachten van twijfel en angst zijn wegen tot mislukking. Wanneer je een negatieve houding van twijfel en angst hebt, dan kun je er haast zeker van zijn dat zaken mislukken. Gedachten monden uit in een gewoonte en de gewoonte maakt omstandigheden hard.”

Henry David Thoreau verklaart in nog eenvoudigere termen: “Een gedachte is de beeldhouwer die de persoon kan creëren die jij wilt zijn.” Laat ons onze gedachtebeitels beginnen te gebruiken om de persoon te worden wij horen te zijn.