Informatie

Lengte van Programma



Uw programma van training zal 2 jaar duren. In deze tijd zult u 10 onderwerpen behandelen. Uw school directeur zal u informeren over de specifieke onderwerpen die behandeld zullen worden.

Opzet van Training

Prepare International zoekt een gebalanceerde benadering bij het trainen van toekomstige leiders. De training is gericht op:
► Het Hart - We zoeken diep te inspireren en levens nog meer te zien veranderen en groeien in een diepe spiritualiteit en passie voor God en zijn Wereld.
► Het Hoofd - De training zal de studenten uitdagen op een academische niveau door begrip, kennis en nieuw inzicht in Gods werk te brengen.
► De Hand - Als laatste zal de training erg praktisch zijn, om de studenten praktische kennis en vaardigheden bij te brengen om te groeien en succesvol te zijn in de bediening.

Manier van Training

De school komt meestal bij elkaar gedurende een zaterdag. Per zaterdag word een module behandeld. Er is een minimum van zeven uur onderwijs tot een maximum van acht uur per zaterdag.

Inhoud van Modulen
Elke module is een gehele cursus van het curriculum en zal bestaan uit drie componenten:
•  7 - 8 uur training gedurende een zaterdag
•  Vervolg studie, lezen, en evaluatie van de module
•  Studie groep interactie
Wij schatten dat de studenten zo'n 20 uur nodig hebben om een module af te ronden.

Flexibiliteit van de Training

De school is zo ontworpen dat het zeer flexibel en zeer mobiel is zodat:
1. Het aangepast kan worden aan de specifieke wensen van een gemeente of kerkelijke organisatie
2. Studenten kunnen doorgaan met werk, bediening en het familie leven
3. Studenten tijdens het programma de bediening in kunnen stappen
4. De kosten minimaal zijn voor de studenten, gemeente of kerkelijke organisatie en Prepare International

Programma

Prepare International biedt een standaard programma van studie aan dat ontworpen is om leiders op elk niveau te helpen om productief te zijn in hun levens en hun bedieningen. We bieden ook gespecialiseerde programma's van studie aan die onze partners  toestaan om zich te richten op specifieke resultaten. Gespecialiseerde onderwerpen zijn onder andere: leiderschap, gemeente stichting, zendingswerk, jeugd, en het voorgaan in een lokale Gemeente.

Accreditatie

Aan het einde van de studie zullen alle studenten een certificaat van afronding ontvangen van Prepare International. Prepare International Ministry Training School is geen algemene erkende programma van studie, en wordt niet erkend door geaccrediteerde scholen of universiteiten.

PI heeft een overdracht overeenkomst met een Bijbel College in Europa. Volgens deze overeenkomst zal, indien de student aan alle voorwaarden voor succesvolle afronding van het PI programma heeft vervuld EN indien de student voor dit Bijbel College geaccepteerd is, het afgeronde PI programma meetellen als het equivalent van een jaar van studie voor een Bachelors of Masters programma. Het College behoudt het recht om de student te vragen een extra klas te volgen, waarschijnlijk in 'Fundamentele Bijbelse Doctrine', om het eerste jaar af te maken.

Als er studenten geïnteresseerd zijn om hun studies voort te zetten na het afronden van ons programma en meer zouden willen horen over hoe ons programma omgezet kan worden in een jaar studiepunten, zullen wij graag meer informatie geven.

Honorarium

PI vraagt ook aan het leiderschap team van elke school, een honorarium te plannen voor gast-leraren als zij komen.
Een aantal keer per jaar zal PI een gast-leraar uit de V.S. of Europa laten komen, die een speciale expertise heeft in het onderwerp. Tijdens deze dag van onderwijs vragen wij ook dat er een collecte opgehaald zal worden voor deze leraren. Dit heeft een tweevoudige doel:
1. Dit onderwijst de studenten het Bijbelse concept van het financieel zorgen voor hen die ons het Woord onderwijzen (Gal.6:6)
2. Zegen en zorg voor hen die ons onderwijzen