Studenten Vereisten

Acceptatie

Om geaccepteerd te worden tot het Ministry Training School programma moet elke student aan de volgende vereisten voldoen:

1.  De student moet een gelovige zijn in Jezus Christus en Jezus als Heer en Heiland ontvangen hebben.

2. De student moet ermee instemmen zich te zullen houden aan PI's Gedragsregels.

3. De student moet ermee instemmen alle kosten en bedragen te betalen zoals deze vermeld staan in het Curriculum pagina.

4. De student moet ermee instemmen om alle cursus sessies bij te wonen gedurende het programma.

5. Als de student meer mist dan twee cursussen in het programma (2 jaar), kan de school directeur beslissen om de student te schorsen       van het programma en de student vragen zich voor een latere school opnieuw aan te melden.

6. De student moet ermee instemmen contact op te nemen met de school directeur of administrateur zo gauw zij erachter komen dat zij een cursus niet bij kunnen wonen.

7. Als een student een cursus mist, is de student verantwoordelijk een CD of mp3 opname van de lessen en een cursus handboek aan te schaffen. De studenten zullen al het cursus werk af moeten maken voor de volgende bijeenkomst.

8. De student moet ermee instemmen iedere sessie op tijd aanwezig te zijn.

9. De student moet ermee instemmen het vereiste huiswerk voor elke cursus op de door de directeur gestelde data af te ronden en in te leveren.

Gedrag Regels

Zolang ik betrokken ben bij de Prepare International Schoom of Ministry:

1. Zal ik leven volgens een Bijbels standaard van moraal gedrag.
•  Ik zal niet betrokken zijn in illegale activiteiten
•  Ik zal mij geheel niet bezighouden met immorele activiteiten volgens een Bijbels definitie
•  Ik zal Godsvruchtige moraliteit een prioriteit maken in mijn leven en gedrag 

2. Als ik zeg dat ik iets zal doen, dan zal ik het doen.

3. Ik zal betrokken zijn bij een Christelijke gemeenschap, bijv. een kerkelijke gemeente of een huisgemeente.

4. Ik zal mijn best doen om alles wat ik op de Bijbelschool leer, toe te passen in mijn persoonlijk leven.